Prøv Clue gratis

Clue er ordboken som dekker alt fra dagligtale til spesialisert fagspråk. Dette er ordboken for alle. Bruk den på jobb, skole, hjemme og på ferie.
Prøv Clue Premium, vi gir deg 20 oppslag gratis.

Gjendiktning
Michael Brady

Oversettelser kan deles inn i to hovedkategorier, avhengig av om teksten det gjelder er beskrivende eller kreativ. Beskrivende tekster er ment å informere. Hovedformålet med å oversette dem vil være...

Til feil sted
Per Egil Hegge

I dag unner vi oss en klassiker: Feilplasseringer av preposisjonsleddet. Ordrekkefølgen kan totalt endre meningen i et utsagn dersom vi ikke passer på. Først en nyhetsmelding i VG 3. februar 2016,...

Å etterrette
Clue Norge

Av Per Egil Hegge I sin redegjørelse for trusselbildet mot Norge brukte sjefen for PST et nyord 9. februar 2016. Det er fare for at det har et stykke igjen før det blir tatt inn i ordbøkene. Om...

Velkommen til Per Egil Hegge!
Clue Norge

Vi ønsker Per Egil Hegge velkommen som bidragsyter til bloggen vår. Han er kanskje mest kjent for sin faste språkspalte i Aftenposten der han tar opp spørsmål om det norske språk. Han sier gjerne...

Frekk feillesning
Michael Brady

På en gangbru over leden inn til havnen i Kragerø, henger et skilt der det står Sakte Fart. Betydningen er åpenbar på norsk, den ber båter som kjører der om å kutte hastigheten til et minimum. Men...

«Bonanza» og «Tequila», to norske lånord fra Mexico
Michael Brady

I 1840-årene fant de to meksikansk-spanske ordene «Bonanza» og «Tequila» veien til engelsk, og deretter - 50 til 100 år senere - til flere europeiske språk, også norsk. «Bonanza» betyr «fint vær», og...

Ut av ordboken: Påske
Michael Brady

I tillegg til å være betegnelsen på en av de viktigste og eldste høytidene i den kristne kirke, har ordet påske også en spennende lingvistisk opprinnelse, den samme som det franske ordet Pâque. Via...

Islandsk grunntanke bak skandinavisk språkforenkling
Michael Brady

Mens mange engelske ord har sin opprinnelse i gresk eller latin, har norske ord tilsvarende ofte sin opprinnelse i norrønt. Forskjellen er ikke alltid åpenbar i flerspråklige ordbøker. Men resultatet...

Språklig utfordring i den norske Grunnloven
Michael Brady

Den norske Grunnloven er et storslagent dokument, som feires med brask og bram hvert år på 17. mai. Samtidig er dokumentet språklig sett en meget stor utfordring. Da den ble skrevet i 1814, like...

Dikt av Wergeland styrker førerkortsikkerheten
Michael Brady

                Forfalskning er blant de eldste - og takket være moderne teknologi - sannsynligvis blant de...

Sider