fbpx Personvernpolicy for Clue Online | Clue Norge AS

Prøv Clue gratis

Clue er ordboken som dekker alt fra dagligtale til spesialisert fagspråk. Dette er ordboken for alle. Bruk den på jobb, skole, hjemme og på ferie.
Prøv Clue Premium, vi gir deg 20 oppslag gratis.

1.  Introduksjon

Disse retningslinjene beskriver hvordan Clue Norge AS behandler dine personopplysninger ved bruk av ordboktjenesten Clue Online og tilknyttede nettsteder, app for Android og iOS (”tjenesten”).

Med "personopplysninger" mener vi enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person, jf. personvernforordningen (Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2016/679, heretter "GDPR") artikkel 4 nr. 1). En identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger eller en online-identifikator.

Med "behandling av personopplysninger" mener vi enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring, jf. GDPR artikkel 4 nr. 2).

Clue Norge AS er behandlingsansvarlig, dvs. den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes, jf. GDPR artikkel 4 nr. 7).

Clue Norge AS kan kontaktes her:

Postadresse:               Akersgata 43, N-0158 Oslo

Besøksadresse:          Akersgata 43, N-0158 Oslo

Telefon:                       +47 23 10 33 70

E-post:                         info@clue.no

Internett:                      www.clue.no

 

2.  Innsamling og bruk av personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger for å oppfylle avtalen med deg om bruk av tjenesten, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b). De nærmere betingelsene for bruk av tjenesten fremgår av abonnementsvilkårene som du har akseptert ved inngåelsen av avtalen.

Når du registrer deg som bruker av tjenesten, oppgir du informasjon som vi lagrer for videre bruk, herunder navn, firmanavn, organisasjonsnummer, epostadresse og enveiskryptert passord.

Vi lagrer informasjon som oppstår når du benytter tjenesten, slik som dine mest søkte ord og lignende. Hvis tjenesten benyttes fra en håndholdt enhet lagrer vi en unik identifikator for den enheten du bruker.

Vi benytter denne informasjonen for å kunne tilby tjenesten til deg, for å beregne betalingsoppgjør og for å forbedre tjenesten. E-postadressen du oppgir når du registrerer deg, benyttes for å bekrefte at den er aktiv så vi kan kontakte deg, og for å unngå at samme person registrerer mer enn en brukerkonto i tjenesten.

 

3.  Retten til innsyn, korrigering og sletting mv.

Du har til enhver tid rett til å få innsyn i dine personopplysninger som vi behandler.

Hvis vi behandler uriktige personopplysninger om deg, har du rett til å få personopplysningene korrigert. Tilsvarende har du rett til å få ufullstendige personopplysninger komplettert.

Du har rett til å få personopplysningene dine slettet. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at sletting av personopplysningene vil føre til at vi ikke lenger er i stand til å levere tjenesten til deg. Selv om du krever personopplysningene dine slettet, kan vi fortsette å behandle personopplysningene i den utstrekning loven gir oss rett til det.

Du har dessuten rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format og til å overføre personopplysningene til en annen behandlingsansvarlig.

Hvis du ønsker å utøve en av rettighetene ovenfor, kan du ta kontakt med oss. Kontaktopplysningene fremgår av punkt 1 ovenfor.

 

4.  Deling av informasjon med tredjeparter

Vi deler kun dine personopplysninger med tredjeparter i følgende tilfeller:

a) når du har gitt oss samtykke til deling med den aktuelle tredjepart. Dette gjelder eksempelvis Facebook, Twitter og Google (som videre beskrevet i punkt 7 under) eller i andre tilfeller hvor du har gitt oss samtykke

b) vi deler dine betalingsdata med våre oppgjørspartnere som besørger betaling, og når vi engasjerer tredjeparter for å utføre tjenester for oss i tilknytning til driften av tjenesten. I slike tilfeller vil vi fortsatt være ansvarlige for dine personopplysninger og forsikre oss om at behandlingen skjer i henhold til disse retningslinjene og gjeldende lovgivning

c) når det er påkrevd etter lov eller offentligrettslig påbud. Vi vil aldri selge dine personopplysninger til tredjeparter eller gi tredjeparter tilgang til dine personopplysninger for sine egne formål utover det som er beskrevet over.

 

5.  Kommunikasjon

Vi vil kun bruke oppgitt kontaktinformasjon til å kommunisere med deg om forhold som er relevante for tjenesten og din bruk av denne. Dette gjelder eksempelvis kvitteringer for betaling, informasjon om endringer i vilkår for bruk av tjenesten og annen kommunikasjon som gjelder tjenesten. Vi vil ikke bruke denne informasjonen til å sende deg informasjon om tjenester fra tredjeparter. Vi sender nyhetsbrev til våre brukere. Du kan når som helst gi oss beskjed om at du ikke lenger ønsker å motta slik informasjon.

 

6.  Loggfiler

Bruk av tjenesten logges i våre serveres loggfiler. Disse loggfilene inneholder IP-adressen til enheten som benyttet tjenesten sammen med tidspunktet for bruken og informasjon om hvilken resurs som ble etterspurt. Hvis du er logget inn kan loggfilen også inneholde en referanse til din brukerprofil. Loggfilene benyttes til å lage anonym brukerstatistikk som igjen benyttes til å beregne oppgjør mot innholdsleverandørene og til å analysere bruken av tjenesten.

 

7.  Bruk av informasjonskapsler (“cookies”)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin eller annet kommunikasjonsutstyr, når du besøker en nettside. Når du besøker våre nettsider vil vi i enkelte tilfeller sende en eller flere informasjonskapsler til enheten du benytter. Vi benytter disse informasjonskapslene til å tilby innlogging på nettstedet, til å huske brukervalg og for å ta rede på brukertrender. Vi benytter følgende cookies: sesjonsvariabel og typekit for fonter. Vi bruker både midlertidige informasjonskapsler og informasjonskapsler som lagres også etter at nettleseren er avsluttet. Du kan når som helst slette informasjonskapslene i din nettleser og hindre at nye informasjonskapsler blir lagret, men dette kan redusere funksjonaliteten på nettstedet og kan føre til at du ikke lenger kan benytte tjenesten.

 

8.  Integrasjon med tredjeparter Google Analytics:

Vi benytter Google Analytics fra Google (Google Inc, USA) for å lage anonym brukerstatistikk og remarketing. Hvis du ikke ønsker å benytte Google Analytics kan du blokkere Google Analytics ved å installere et tillegg (plug-in) til din nettleser. Tillegg for de vanligste nettleserne finner du her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Facebook: Hvis du benytter funksjonen ”del” så kan du poste innlegg direkte til din Facebook-konto fra Clue Online. Informasjon om hvordan Facebook behandler dine personopplysninger finner du i Facebooks retningslinjer for personvern.

Twitter: Hvis du benytter funksjonen ”del” så kan du poste innlegg direkte til din Twitter konto (tilbudt av Twitter Inc, USA). Dette kan innebære deling av personopplysninger. Informasjon om hvordan Twitter behandler dine data finner du i Twitters retningslinjer for personvern.

Facebook og Twitter har egne retningslinjer for personvern, og Clue Norge AS er ikke ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger som skjer hos Facebook og Twitter dersom du benytter deg av delingsfunksjon som beskrevet over.

 

9.  Sikkerhet

Vi lagrer dine personopplysninger på en sikker måte på servere som er tilgangsbegrenset og beskyttet. Det er kun et begrenset antall personer som har fysisk tilgang til dette utstyret og kun personer som har behov for det har tilgang til dine personopplysninger. Dine personopplysninger vil ikke bli overført til land utenfor EØS-området, med mindre du har gitt samtykke til dette.

 

10.  Lagring av personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge du benytter deg av tjenesten, og det er nødvendig for de formål som er beskrevet i disse retningslinjene, jf. punkt 2 ovenfor. Personopplysninger som det ikke lenger er nødvendig å lagre vil bli slettet eller anonymisert på en sikker og permanent måte. I tilfeller hvor vi er forpliktet til å lagre personopplysninger for en lengre periode enn vi selv har behov for, vil tilgangen til personopplysningene bli blokkert.

 

11.  Misbruk av tjenesten

Hvis det foreligger mistanke om misbruk av tjenesten kan vi kombinere data innhentet i henhold til disse retningslinjene med annen informasjon for å avdekke om misbruk foreligger, omfanget av misbruket og hvem som står bak.

 

12.  Vi overholder lover og regler

Vi vil alltid behandle dine personopplysninger på den måte som er beskrevet i disse retningslinjene og alltid i overensstemmelse med gjeldende lover. I Norge er dette først og fremst personopplysningsloven av 2018 som gjennomfører GDPR i norsk rett.

 

13.  Klageadgang

Hvis du mener at vår behandling av dine personopplysninger er ulovlig, kan du klage til Datatilsynet. Kontaktopplysningene til Datatilsynet finner du på tilsynets hjemmesider på internett, www.datatilsynet.no.

 

14.  Endringer av disse retningslinjene

Tjenesten er gjenstand for konstant forbedring og fremtidige endringer kan påvirke måten vi behandler dine personopplysninger. Disse retningslinjene vil bli oppdatert for å reflektere slike endringer, endringer av lover og regler eller andre endringer i måten vi håndterer personopplysninger. Gjeldende versjon av retningslinjene finner du nederst på www.clue.no.