fbpx Blog | Clue Norge AS

Prøv Clue gratis

Clue er ordboken som dekker alt fra dagligtale til spesialisert fagspråk. Dette er ordboken for alle. Bruk den på jobb, skole, hjemme og på ferie.
Prøv Clue Premium, vi gir deg 20 oppslag gratis.

Islandsk grunntanke bak skandinavisk språkforenkling
Michael Brady

Mens mange engelske ord har sin opprinnelse i gresk eller latin, har norske ord tilsvarende ofte sin opprinnelse i norrønt. Forskjellen er ikke alltid åpenbar i flerspråklige ordbøker. Men resultatet...

Språklig utfordring i den norske Grunnloven
Michael Brady

Den norske Grunnloven er et storslagent dokument, som feires med brask og bram hvert år på 17. mai. Samtidig er dokumentet språklig sett en meget stor utfordring. Da den ble skrevet i 1814, like...

Dikt av Wergeland styrker førerkortsikkerheten
Michael Brady

                Forfalskning er blant de eldste - og takket være moderne teknologi - sannsynligvis blant de...

Burde engelsk kategoriseres som et skandinavisk språk?
Michael Brady

Som vi lærer på skolen, stammer dagens engelsk fra gammelengelsk, eller angelsaksisk – et vestgermansk språk som anglerne og sakserne bragte med seg da de slo seg ned på de britiske øyer på 400-...

Hvordan det norske ordet «ombudsmann» kom inn i engelsk administrasjonsspråk
Clue Norge

Ombudsman på engelsk er et lånord fra de skandinaviske språk, der det er en av de eldste betegnelsene på en person med myndighet. På gammelnorsk het det umboðsmaðr. Det dukket først opp i skriftlig...

Da Gud snakket engelsk
Clue Norge

Av alle store bøker på engelsk, er King James’ versjon av Bibelen noe for seg selv. Selv ikke samlede verker av William Shakespeare, som levde da King James Bible ble utgitt i 1611, kan måle seg når...

Ut av ordboken: Telemark
Michael Brady

Av M. Michael Brady   Hvis du slår opp ordet «Telemark» i ordboken til et nesten hvilket som helst europeisk språk, så finner du at det er et begrep innen skisport, som - enkelt forklart -...

En ordsmeds syn på nynorsk
Michael Brady

Nynorsk er viden antatt å være et kulturelt fenomen, født av oppblomstringen av nasjonalromantikken etter oppløsningen av unionen med Danmark i 1814. Herværende ordsmed, bidragsyter til Clue sin...

Ut av ordboken: Flak
Michael Brady

Ordet floe på engelsk er et lånord fra det norrøne ordet fló. Avledningen er en god illustrasjon på hvordan etymologi kan vandre. Det gammelnorske ordet fló betød opprinnelig «horisontalt lag» eller...

Ut av ordboken: Jul
Michael Brady

Slår du opp ordet Yule i en engelsk-norsk ordbok, vil du se at det oversettes med ordet jul. Hvis du slår opp i en norsk-engelsk ordbok, finner du derimot at jul oversettes med Christmas, og flere...

Sider