fbpx Blog | Clue Norge AS

Prøv Clue gratis

Clue er ordboken som dekker alt fra dagligtale til spesialisert fagspråk. Dette er ordboken for alle. Bruk den på jobb, skole, hjemme og på ferie.
Prøv Clue Premium, vi gir deg 20 oppslag gratis.

Ut av ordboken: Hvordan «husbond» forlot norsk og slo seg ned i engelsk, men ikke i andre språk
Michael Brady

Ordet husband på engelsk kommer av to gammelnorske ord – hús, altså «hus», og bóndi, som betydde bofast innbygger. Kombinasjonen husbonde på gammelengelsk ble til dagens husband. Engelsk-...

Ut av ordboken: Det skandinaviske ordet for «kniv» utvandret fra norsk til engelsk, men ikke til andre språk
Michael Brady

Ordet knife på engelsk kommer fra det gammelnorske ordet kníf. I moderne skandinavisk staves ordet kniv. Første gang ordet er nevnt utenfor Skandinavia var i en ordbok som ble utgitt ca. år 1100,...

Ut av ordboken: Ordet «berserk» utvandret fra norsk til engelsk
Clue Norge

  Av M. Michael Brady  I engelske ordbøker ser vi av etymologien fra ordet «berserk» at det kom via norsk fra det islandske ordet berserker, som ordrett betyr «bjørne-frakk», en metafor...

Ut av ordboken: Ordet «alv» utvandret fra norsk til engelsk og andre europeiske språk
Michael Brady

Ordet elf på engelsk kommer av det gammelnorske ordet álfr. I dag staves ordet på liknende måter i dansk, alf, og på norsk, alv, og ordene har avledninger som dukker opp i mytologien, slik som...

Ut av ordboken: «Viking», det mest hardføre lånordet fra de skandinaviske språkene
Michael Brady

Ordet «Viking» på engelsk og andre språk er et lånord fra de skandinaviske språkene. Ordbøkene for europeiske språk viser at det er et imponerende hardført ord, med uendret stavemåte i franske og...

Ut av ordboken: Den utrolige spredningen av det norske ordet «lemen» til andre språk
Michael Brady

Ordet lemming på engelsk kommer fra det eldre norske ordet lemende, som i sin tur kommer fra det gammelnorske lómundr, av ukjent opprinnelse. Tospråklige ordbøker viser at ordet har hatt en utrolig...

Ut av ordboken: Hvorfor ordet «styrbord» utvandret fra norsk til engelsk og andre språk
Michael Brady

En gammel røverhistorie fra sjøen forteller om kapteinen på et skip som hver morgen sto opp og åpnet en liten safe i kabinen sin, leste en lapp som lå der, la den tilbake og låste safen før han...

Ut av ordboken: Hvordan ordet «ski» oppsto, utvandret, og fikk ulike definisjoner i ordbøkene
Michael Brady

Ordet ski kan ha eksistert på norsk før det noen gang ble skrevet ned. Etymologien i norske ordbøker viser til den gammelnorske stavemåten skið, som betyr «vedstykke», fra indo-europeisk skeit, i...

Ut av ordboken: Fire av ukedagene på engelsk har navn til minne om norrøne guder
Michael Brady

Fire av ukedagene på engelsk – tirsdag, onsdag, torsdag og fredag – har navn etter fire av de fem æsene, de viktigste gudene i norrøn mytologi. Tospråklige ordbøker viser at de hedenske, norrøne...

Ut av ordboken: Hvorfor det norske ordet “hvalross” gikk inn i det engelske språk med poesi og sang
Michael Brady

«Hvalross» kunne vært svaret på en gåte der spørsmålet var «Hva har Arktis, The Beatles, Lewis Carroll og J.R.R. Tolkien til felles?» Foruten hvaler, er hvalrossen det absolutt største pattedyret i...

Sider