fbpx Ut av ordboken: Flyndre | Clue Norge AS

Prøv Clue gratis

Clue er ordboken som dekker alt fra dagligtale til spesialisert fagspråk. Dette er ordboken for alle. Bruk den på jobb, skole, hjemme og på ferie.
Prøv Clue Premium, vi gir deg 20 oppslag gratis.

Ut av ordboken: Flyndre

3. november 2016

Flounder er den engelske betegnelsen for en gruppe flatfish-arter, eller flyndrer, som holder til på havbunnen. Fonologien antyder at ordet stammer fra det engelsk-franske ordet floundre, som fremdeles er ordet for slik fisk i Normandie. Det mest logiske opphavet til ordet er det norrøne flyðra, som er i slekt med ordet for «flat», og som fremdeles er å finne i det norske ordet flyndre. Det er et stort klassifiseringssystem for flyndrefisk over hele verden, med mer enn 700 arter i 11 ulike familier. Det er neppe noen overraskelse at rangordningen til de forskjellige betegnelsene varierer. For eksempel er det norske ordet flyndrefisk fellesbetegnelsen for alle slike flate bunnfisk, og flyndrefamilien omfatter rundt 60 arter, hvorav åtte finnes i norske farvann. Til forskjell fra dette dukker det engelske ordet flounder kun opp i én flyndreart. Denne navneforskjellen kan komplisere innkjøp av fisk når man veksler mellom språkene. Av de åtte flyndreartene som finnes i Norge er det bare tre som faktisk har navnet flyndre i seg: Gapeflyndre, sandflyndre og smørflyndre. Den ene av disse åtte som altså bærer navnet flounder på engelsk («European Flounder»), heter skrubbe på norsk. Etymologien bak ordene viser at den norske bruken av flyndrefisk for alle flate bunnfisk også gjaldt i England til tidlig på 1500-tallet, da man begynte å nevne enkeltarter – som sole (sjøtunge) – i tillegg til flounder. Første gang flounder ble brukt på trykk var rundt 1420, i A Treatyse of Fysshynge With an Angle, den første engelske boken om fiske. Den ble skrevet av den engelske adelskvinnen Juliana Berners, som i tråd med tradisjonen for en av nobel byrd på denne tiden hadde gått i kloster. Hun var priorinne på The Priory of St. Mary i Sopwell i Hertfordshire, og kunne der leve ut sin interesse for falkejakt, jakt og fiske. Etter dette dukker flounder ofte opp i slik beskrivende litteratur. I 1845 ble fiskens dype, undersjøiske hjem inspirasjon for scenen i sjette vers av diktet To Tom Woodgate, of Hastings, skrevet av den engelske dikteren Thomas Hood (1799-1845). I 1857 ga den amerikanske oppdagelsesreisende Elisha Kent Kane (1820-1857) metaforisk status til flounder i sitt episke verk Arctic Explorations: The second Grinnell Expedition in Search of Sir John Franklin, da han på side 77 gjenga bemerkningen fra mannskap Brooks: Captain Kane, five nights to come one year, you came in upon four of us down as flat as flounders. Kaptein Kane, fem netter før det var gått ett år kom du over oss fire mens vi lå ned, flate som flyndrer. Metaforen flat som en flyndre gikk rett inn i norsk. Og med nåtidens knappe stil kan man se beskrivelser av at noe er flyndreflatt. Sirkelen er sluttet: Fra norrønt til engelsk og så tilbake til norsk.

Share this:
Meld deg på vårt nyhetsbrev
Image CAPTCHA