fbpx april 2016 | Clue Norge AS

Prøv Clue gratis

Clue er ordboken som dekker alt fra dagligtale til spesialisert fagspråk. Dette er ordboken for alle. Bruk den på jobb, skole, hjemme og på ferie.
Prøv Clue Premium, vi gir deg 20 oppslag gratis.

Gjendiktning

28 april 2016

Oversettelser kan deles inn i to hovedkategorier, avhengig av om teksten det gjelder er beskrivende eller kreativ. Beskrivende tekster er ment å informere. Hovedformålet med å oversette dem vil være...

Til feil sted

21 april 2016

I dag unner vi oss en klassiker: Feilplasseringer av preposisjonsleddet. Ordrekkefølgen kan totalt endre meningen i et utsagn dersom vi ikke passer på. Først en nyhetsmelding i VG 3. februar 2016,...

Å etterrette

15 april 2016

Av Per Egil Hegge I sin redegjørelse for trusselbildet mot Norge brukte sjefen for PST et nyord 9. februar 2016. Det er fare for at det har et stykke igjen før det blir tatt inn i ordbøkene. Om...

Velkommen til Per Egil Hegge!

14 april 2016

Vi ønsker Per Egil Hegge velkommen som bidragsyter til bloggen vår. Han er kanskje mest kjent for sin faste språkspalte i Aftenposten der han tar opp spørsmål om det norske språk. Han sier gjerne...

Frekk feillesning

07 april 2016

På en gangbru over leden inn til havnen i Kragerø, henger et skilt der det står Sakte Fart. Betydningen er åpenbar på norsk, den ber båter som kjører der om å kutte hastigheten til et minimum. Men...