fbpx oktober 2015 | Clue Norge AS

Prøv Clue gratis

Clue er ordboken som dekker alt fra dagligtale til spesialisert fagspråk. Dette er ordboken for alle. Bruk den på jobb, skole, hjemme og på ferie.
Prøv Clue Premium, vi gir deg 20 oppslag gratis.

Ut av ordboken: “slalåm”, et norsk ord som har spredt seg langt

27 oktober 2015

I engelsk ordbok, og som man vil finne i andre tospråklige ordbøker – som i en fransk ordbok, i en tysk ordbok og i ordbøker for andre europeiske språk, er slalom et lånord fra norsk, en omstavelse...

En norsk-engelsk ordbok for alle brukere

02 oktober 2015

Jeg er norskkorrespondent for avisen Norwegian American Weekly (papirutgaven, samt på nett: http://www.na-weekly.com) fra Seattle, i staten Washington, USA, og tjener for det meste til livets opphold...

Ut av ordboken: Hvordan «husbond» forlot norsk og slo seg ned i engelsk, men ikke i andre språk

02 oktober 2015

Ordet husband på engelsk kommer av to gammelnorske ord – hús, altså «hus», og bóndi, som betydde bofast innbygger. Kombinasjonen husbonde på gammelengelsk ble til dagens husband. Engelsk-...

Ut av ordboken: Det skandinaviske ordet for «kniv» utvandret fra norsk til engelsk, men ikke til andre språk

02 oktober 2015

Ordet knife på engelsk kommer fra det gammelnorske ordet kníf. I moderne skandinavisk staves ordet kniv. Første gang ordet er nevnt utenfor Skandinavia var i en ordbok som ble utgitt ca. år 1100,...

Ut av ordboken: Ordet «berserk» utvandret fra norsk til engelsk

02 oktober 2015

  Av M. Michael Brady  I engelske ordbøker ser vi av etymologien fra ordet «berserk» at det kom via norsk fra det islandske ordet berserker, som ordrett betyr «bjørne-frakk», en metafor...

Ut av ordboken: Ordet «alv» utvandret fra norsk til engelsk og andre europeiske språk

02 oktober 2015

Ordet elf på engelsk kommer av det gammelnorske ordet álfr. I dag staves ordet på liknende måter i dansk, alf, og på norsk, alv, og ordene har avledninger som dukker opp i mytologien, slik som...

Ut av ordboken: «Viking», det mest hardføre lånordet fra de skandinaviske språkene

02 oktober 2015

Ordet «Viking» på engelsk og andre språk er et lånord fra de skandinaviske språkene. Ordbøkene for europeiske språk viser at det er et imponerende hardført ord, med uendret stavemåte i franske og...

Ut av ordboken: Den utrolige spredningen av det norske ordet «lemen» til andre språk

02 oktober 2015

Ordet lemming på engelsk kommer fra det eldre norske ordet lemende, som i sin tur kommer fra det gammelnorske lómundr, av ukjent opprinnelse. Tospråklige ordbøker viser at ordet har hatt en utrolig...

Ut av ordboken: Hvorfor ordet «styrbord» utvandret fra norsk til engelsk og andre språk

02 oktober 2015

En gammel røverhistorie fra sjøen forteller om kapteinen på et skip som hver morgen sto opp og åpnet en liten safe i kabinen sin, leste en lapp som lå der, la den tilbake og låste safen før han...

Ut av ordboken: Hvordan ordet «ski» oppsto, utvandret, og fikk ulike definisjoner i ordbøkene

02 oktober 2015

Ordet ski kan ha eksistert på norsk før det noen gang ble skrevet ned. Etymologien i norske ordbøker viser til den gammelnorske stavemåten skið, som betyr «vedstykke», fra indo-europeisk skeit, i...

Sider