fbpx februar 2016 | Clue Norge AS

Prøv Clue gratis

Clue er ordboken som dekker alt fra dagligtale til spesialisert fagspråk. Dette er ordboken for alle. Bruk den på jobb, skole, hjemme og på ferie.
Prøv Clue Premium, vi gir deg 20 oppslag gratis.

Dikt av Wergeland styrker førerkortsikkerheten

19 februar 2016

                Forfalskning er blant de eldste - og takket være moderne teknologi - sannsynligvis blant de...

Burde engelsk kategoriseres som et skandinavisk språk?

12 februar 2016

Som vi lærer på skolen, stammer dagens engelsk fra gammelengelsk, eller angelsaksisk – et vestgermansk språk som anglerne og sakserne bragte med seg da de slo seg ned på de britiske øyer på 400-...

Hvordan det norske ordet «ombudsmann» kom inn i engelsk administrasjonsspråk

05 februar 2016

Ombudsman på engelsk er et lånord fra de skandinaviske språk, der det er en av de eldste betegnelsene på en person med myndighet. På gammelnorsk het det umboðsmaðr. Det dukket først opp i skriftlig...